home

© Centrale Raad van Beroep 2017 | Onderhoud en beheer door P.H.A. Remkes | webmaster.crvb@rechtspraak.nl

Centrale Raad van Beroep

DESKUNDIGENDAG 4 FEBRUARI 2017

 

©

©

CRvB

DESKUNDIGENDAG CENTRALE RAAD VAN BEROEP

4 FEBRUARI 2017

Deskundigendagen

CENTRALE RAAD VAN BEROEP

 

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en militaire ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht in Nederland. Vooral in geschillen over de aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsuitkering schakelt de Centrale Raad van Beroep regelmatig medisch deskundigen in.

 

Deskundigen spelen al lang een belangrijke rol in de rechtspraak. Een gedegen advies van een deskundige is voor de rechter soms onontbeerlijk om te kunnen komen tot een goede en overtuigende beslissing in een geschil. De rol van deskundigen in de bestuursrechtspraak is thans actueel, omdat de bestuursrechters steeds vaker het geschil definitief willen beslissen. Dit leidt tot het vaker inschakelen van een deskundige.

 

Hierom wil de Centrale Raad van Beroep het contact met zijn deskundigen verbeteren en verdiepen. De Centrale Raad van Beroep organiseert eens in de twee jaar een zogeheten deskundigendag. Deze website doet onder meer verslag van de laatste op 4 februari 2017 gehouden dag in Karel V te Utrecht.

 

Indien u de deskundigendag niet bijwoonde dan ontvangen wij graag uw emailadres o.m. voor de Medische Commissie. U kunt via crvb@rechtspraak.nl uw adres doorgeven.

 

 

Links

 

Hier enkele nuttige links

 

Contact

 

Bezoekadres:

Vrouwe Justitiaplein 1

3511 EX Utrecht

 

Correspondentieadres:

Postbus 16002

3500 DA Utrecht

 

Telefoonnummer: (088) 36 11 730

 

E-mail: crvb@rechtspraak.nl

 

Centrale Raad van Beroep

 

Deskundigendag 4 februari 2017